מדיניות האתר

מדיניות פרטיות
גב אקספרט בע"מ ("החברה" או "אנחנו") עוסקת בהקמת מרכזי שירות לקוחות, מכירות, טלמרקטינג, טלמיטינג, יעוץ וליווי מוקדים, שימור לקוחות תמיכה טכנית, גיוס והשמה ועוד. בין היתר, החברה מפעילה לצורך כך אתר אינטרנט שכתובתו https://www.gav.co.il /  ("האתר").

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, ספקינו, ומבקרי האתר הינם בחשיבות עליונה עבורנו. החברה מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו לפיו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד החברה מעבדת מידע (כפי שמוגדר בחוק הגנת הפרטיות) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, סוג המידע האישי שנאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.

למטרת מדיניות זו, החברה מגדירה את המונח "משתמש" כמי שמסר לחברה את פרטיו האישיים כלקוח או ספק, והתקשר במערכת יחסים עם החברה, והמונח "מבקר" הינו מי שמבקר באתר. המונח "עיבוד" או "שימוש" משמעו כל פעולה המתבצעת על מידע אישי לרבות איסוף, ארגון, אחסון, שינוי, שימוש, מחיקה וכו'.

כל מידע אישי המאוחסן על גבי המערכות של החברה מטופל כמידע סודי. כל מידע אישי מאוחסן באופן בטוח ונגיש לאנשים מורשים בלבד. החברה מיישמת ומתחזקת אמצעי אבטחת מידע טכניים, בטחונים ואירגוניים נאותים ככל הניתן בכדי לשמור כמיטב יכולתה על המידע האישי משימוש ועיבוד לא חוקי או לא מורשה, וכנגד אובדן, השמדה, נזק, גניבה או חשיפה. במקרה ובו למרות מאמצי החברה אירוע מן הסוג כאמור מתרחש, החברה תפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מכוונת לכל אדם.

המידע שנאסף על ידי החברה: מבקרים
החברה אוספת, מתעדת ומנתחת מידע של מבקרים באתר שלה כמפורט להלן. החברה מתעדת את כתובת ה-IP שלך ומשתמשת ב"קוקיז" (COOKIES). בנוסף, החברה תאסוף ותעבד מידע אישי שיימסר לה בטפסי האתר, לדוגמה במצב בו תבקש מידע נוסף או תרשם לקבלת ניוזלטר.

מידע אישי כאמור יכלול את כתובת ה-IP שלך, שם פרטי ושם משפחה, כתובת וכתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, תפקיד, ומידע על החברה בה אתה עובד (שם חברה וכתובת).

במידה ותחליט לשלוח לחברה את קורות החיים שלך, החברה שומרת את פרטים אלו במאגר מידע. בכל עת, תוכל לבקש כי המידע לגביך ימחק ממאגר המידע בהודעה לחברה כמפורט להלן.

קוקיז (Cookies)
באתר נעשה שימוש בקוקיז. השימוש בקוקיז נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשיפור איכות השירות של האתר, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ניתוח התנהגות המבקרים באתר, התאמת האתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע. יתכן והחברה תציב קוקיז של צדדים שלישיים על מכשירך, וזאת למטרות פונקציונאליות של האתר ו/או למטרות פרסום.

קוקיז הינה פיסת מידע שנשלחת על ידי אתר לדיסק קשיח של מבקר. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. לא ניתן להשתמש בקוקיז כדי להריץ תוכנות או לשלוח וירוסים למחשב/מכשיר שלך.

אם אינך רוצה לקבל קוקיז תוכל להימנע ו/או לנטרל את השימוש בקוקיז, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ו/או למחוק קבצי קוקיז במחשבך. לקבלת מידע מקיף על קוקיז ושינוי הגדרות הדפדפן לחץ: www.allaboutcookies.org

אולם, זכור שככל שתבחר לא לאשר או לנטרל את הקוקיז ו/או למחוק קבצי קוקיז ממחשבך, יתכן שלא תתאפשר לך גישה לחלק מהשירותים של האתר ו/או החברה ואיננו יכולים להבטיח שחוויית המשתמש שלך תהיה מספקת ומלאה כפי שיכלה הייתה להיות אילו היית מאשר את הקוקיז.

קישורים לאתרים אחרים:
אנא היה מודע לעובדה כי בעת ביקור באתר האינטרנט של החברה, אתה עשוי להיכנס לקישורים לאתרים אחרים אשר הינם מעבר לתחום השפעתנו ואחריותנו. החברה אינה אחראית לתוכן או למדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

משתמשים

במהלך רישום לקבלת או אספקת שירותים מ/לחברה, ולעתים לאחר הרישום, המשתמש מספק מידע לחברה אודותיו – שם פרטי ושם משפחה, כתובת וכתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, תפקיד, ומידע על החברה בה אתה עובד (שם חברה וכתובת) וכן קורות חיים.

מטרת השימוש במידע האישי:
החברה משתמשת במידע האישי שנאסף בכדי לספק למבקר את המידע המבוקש על ידו, וכן מידע שיווקי, וניוזלטרים ככל שזה נתבקש על ידו. החברה משתמשת במידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך זיהוי המשתמש ובכדי לספק לו מידע ושירותים, לשלוח לו הודעות ועדכונים וכדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות כלפיו.

מתן גישה למידע האישי:
החברה תאפשר גישה למידע האישי ללקוחותיה, כדי לספק את השירותים המבוקשים.

זהות הצדדים השלישיים כאמור עשויה להשתנות מעת לעת אולם, כל ההתקשרויות עם צדדים שלישיים מבוצעות בהתאם לדין החל.

זכויותיך כנושא מידע
בהתאם לזכויות של נושאי מידע לפי הדין הרלוונטי, משתמשים יכולים לבקש לעדכן, לתקן, להגביל או למחוק את המידע האישי שלהם או לבקש מידע לגבי סוג ומהות המידע הנשמר עליהם על ידי שליחת הודעה בכתב לממונה על פרטיות המידע של החברה בכתובתadmin@gav.co.il .

לכמה זמן אנו שומרים את המידע האישי?
אנחנו נשמור את המידע האישי ככל שיידרש בכדי למלא את המטרות שעבורן נאסף המידע האישי ו/או כפי שמתאפשר או נדרש בהתאם לדין. בעת סיום ההתקשרות עם המשתמש או לפי ההנחיות שיתקבלו מהמשתמש, המידע האישי של אותו משתמש יימחק על ידי החברה, למעט אם נדרש אחרת על פי דין.

קבלת תנאי השימוש
אנו מניחים שכל המבקרים באתר והמשתמשים של החברה קראו בעיון והבינו מסמך זה טרם גלישה ו/או כניסה ו/או שימוש באתר ו/או רישום באתר.

אנו שומרים את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שיידרש, בכל עת ועל פי כל דין. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

המומחים שלנו ישמחו לעזור לך למצוא עבודה

קורות החיים התקבלו בהצלחה!