מומחה/ית Devops

מיקום המשרה:

תיאור המשרה:

לחברת תקשורת מובילה בכפר סבא דרוש/ה  מומחה/ית  Devops

Technical Skills:

CI/CD Tools:

Hands-on experience with Jenkins for building, testing, and deploying applications.
Familiarity with Nexus for artifact management.


Version Control:

Proficiency in Git and Bitbucket (or similar tools) for version control.


Configuration Management:

Ability to write Ansible playbooks for configuration management.


Cloud Platforms:

Proficiency in AWS (Amazon Web Services), including services such as EC2, S3, RDS, Lambda, and CloudFormation.


Containerization Tools:

Experience with Docker for containerization and Kubernetes for orchestrating containerized applications.


Infrastructure as Code (IaC) Tools:

Familiarity with Terraform and AWS CloudFormation for automating infrastructure provisioning.


Monitoring and Logging Tools:

Knowledge of Prometheus for monitoring and the ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) for centralized logging.


Scripting and Programming Skills:

Proficiency in at least one high-level programming language, such as Python, Bash, or PowerShell.


Network Protocols and Security Best Practices:

Understanding of network protocols and security principles.

דרישות המשרה:

מס' משרה:

25585

תאריך פרסום:

2024-03-14

חפש את המשרה הבאה שלך

המומחים שלנו ישמחו לעזור לך למצוא עבודה

צרף פרופיל LinkedIn

והמומחים שלנו ישמחו לעזור לך למצוא עבודה

קורות החיים התקבלו בהצלחה!